تبلیغات
کامپیوتر - موبایل - ماهواره - اطلاعات عمومی - لیست تمامی کانال های هک شده در جهان همراه با فرکانس
کامپیوتر - موبایل - ماهواره - اطلاعات عمومیلیست تمامی کانال های هک شده در جهان همراه با فرکانس

Hot Bird 4/6 at 13.0°E
TPS France
TpsCrypt/Viaccess 2.3 – ID: 007C 00, 00 74 00 – Viaccess 2.4 – ID: 01 50 00
Multivision 1
(11662/V/ 27500-3/4)
Multivision 2
(11662/V/ 27500-3/4)
Multivision 3
(11662/V/ 27500-3/4)
Multivision 4 (11662/V/ 27500-3/4)

Multivision 5
(11662/V/ 27500-3/4)
Multivision 6
(11662/V/ 27500-3/4)
Multivision 7
(11662/V/ 27500-3/4)
TPS Star
(10758/V/ 27500-3/4)
TPS Cinéstar (10758/V/ 27500-3/4)
TPS HomeCinéma (10758/V/ 27500-3/4)
TPS Cinétoile (10758/V/ 27500-3/4)

TPS Cineculte
(10758/V/ 27500-3/4)

TPS Cinextreme (10758/V/ 27500-3/4)
TPS Cinefamily (10758/V/ 27500-3/4)
TPS Cineclub (10796/V/ 27500-3/4) *New fre._051005
TPS CINECOMEDY (10873/V/ 27500-3/4) *New Ch._051012
Série Club
(10796/V/ 27500-3/4)
Fun TV
(10796/V/ 27500-3/4)
Téva (10796/V/ 27500-3/4)
Festival (10796/V/ 27500-3/4)
Piwi (10796/V/ 27500-3/4)
TéléToon (10796/V/ 27500-3/4)
Eurekal (10796/V/ 27500-3/4)
Infosport (10796/V/ 27500-3/4)
TPS Foot (10796/V/ 27500-3/4)
M6 Boutique La Chaîne (10796/V/ 27500-3/4)
M6 Music Hits
(10796/V/ 27500-3/4)

M6 Music Black
(10873/V/ 27500-3/4)
M6 Music Rock
(10873/V/ 27500-3/4)
La Chaîne Parlementaire (10873/V/ 27500-3/4)
TV Breizh (10873/V/ 27500-3/4)
Equidia (10873/V/ 27500-3/4)
Equidia Aipha (10873/V/ 27500-3/4)
Ushuaia TV (10873/V/ 27500-3/4)
ESPN Classic Sport France (10873/V/ 27500-3/4)
France 2 (10834/V/ 27500-3/4)
France 3 (10834/V/ 27500-3/4)

France 4 (10873/V/ 27500-3/4) *New fre._051005
France 5 (10834/V/ 27500-3/4)
France Ö (10873/V/ 27500-3/4)
Paris Premiere (10834/V/ 27500-3/4)
EuroSport France (10911/V/ 27500-3/4)

EuroSport France 2
(10834/V/ 27500-3/4)
OM TV (10834/V/ 27500-3/4)
OL TV (10834/V/ 27500-3/4)
LCI (10834/V/ 27500-3/4)
Star Academy(10834/V/ 27500-3/4)
M6
(10911/V/ 27500-3/4)
Histoire (10911/V/ 27500-3/4)
Odyssée (10911/V/ 27500-3/4)
TF 1 (10911/V/ 27500-3/4) *New fre._051005
TFOU (10911/V/ 27500-3/4)
TF 6
(10911/V/ 27500-3/4)
Télétoon +1 (10911/V/ 27500-3/4)
Baby TV (10971/H/ 27500-3/4) *New ch._050927
Boomerang France
(11034/V/ 27500-3/4)
W9 (11034/V/ 27500-3/4)
Pink TV (11034/V/ 27500-3/4)
Berbere Television (11034/V/ 27500-3/4)
Télé Mélody (11034/V/ 27500-3/4)
VH1 Europe
(11075/V/ 27500-3/4)
MTV France (11075/V/ 27500-3/4)
Game One (11075/V/ 27500-3/4)
NRJ TV (11585/V/ 27500-3/4) *New ch._050915
AB 1 (11681/H/ 27500-3/4)

AB Moteurs (11681/H/ 27500-3/4)
RTL 9 (11681/H/ 27500-3/4)
Chasse & Peche (11681/H/ 27500-3/4)

Escales (11681/H/ 27500-3/4)
Action (11681/H/ 27500-3/4)
NTI (11681/H/ 27500-3/4)
Mangas (11681/H/ 27500-3/4)
XXL (22.30-03.00) (11681/H/ 27500-3/4)
Cine Polar (12692/H/ 27500-3/4)
Cine FX (12692/H/ 27500-3/4)
TMC (12692/H/ 27500-3/4) *New ch._050929
SIC Internacional (10911/V/ 27500-3/4) *New fre._051055
BBC Prime Europé (10796/V/ 27500-3/4) *New fre._051025
I TELE (10834/V/ 27500-3/4)*New fre._051105
MCM Europe (12245/H/ 27500-3/4)
Mezzo (12245/H/ 27500-3/4)
Europe 2 TV (12245/H/ 27500-3/4) *New ch._0501018
Sailling Channel (12577/H/ 27500-3/4)
Motor TV (11137/H/ 27500-3/4)
CNN International Europé (12597/V/ 27500-3/4)
CNBC Europé (11283/V/ 27500-3/4)
Reality TV (11283/V/ 27500-3/4)
Spice Platinum (10853/H/ 27500-3/4)
KBS WORLD (11623/V/ 27500-3/4) *New ch._051012

(Radio channels)
Xtramusic1 (10719/V/ 27500-3/4)
Fun Radio (10873/V/ 27500-3/4)
RTL2 (10873/V/ 27500-3/4)
MFM (10873/V/ 27500-3/4)
RMC Info (10873/V/ 27500-3/4)
BFM (10911/V/ 27500-3/4)
Contact FM (10911/V/ 27500-3/4)
Zi One (10911/V/ 27500-3/4)
Sky Rock (10911/V/ 27500-3/4)
Sport O'FM (10911/V/ 27500-3/4)
XtraMusic3 (11283/V/ 27500-3/4)
XtraMusic4 (11283/V/ 27500-3/4)
XtraMusic2 (11513/H/ 27500-3/4)

AB Sat France
TpsCrypt/Viaccess 2.3 – ID: 00 7C 00 – Viaccess 2.4 – ID: 01 50 00
AB 1 (11681/H/ 27500-3/4)
AB Moteurs (11681/H/ 27500-3/4)

RTL 9 (11681/H/ 27500-3/4)
Chasse & Peche (11681/H/ 27500-3/4)

Escales (11681/H/ 27500-3/4)
NTI (11681/H/ 27500-3/4)
Action (11681/H/ 27500-3/4)
Mangas
(11681/H/ 27500-3/4)
Zik (07.00-22.30)
(11681/H/ 27500-3/4)
XXL (22.30-03.00)
(11681/H/ 27500-3/4)
Ciné Polar
(12692/H/ 27500-3/4)
Ciné FX (12692/H/ 27500-3/4)
TMC (12692/H/ 27500-3/4) *New ch._050929

SBC (SRG SWISS) – Viaccess 2.3 – ID: 00 94 00
SF 1
(12399/H/ 27500-3/4)
SF 2 (12399/H/ 27500-3/4)
TSR 1
(12399/H/ 27500-3/4)
TSR 2 (12399/H/ 27500-3/4)

TSI 1 (12399/H/ 27500-3/4)
TSI 2 (12399/H/ 27500-3/4)

TV Slovenia – Viaccess 2.3 – ID: 00 B0 00
SLO TV1(12303/V/ 27500-3/4)
SLO TV2(12303/V/ 27500-3/4)

RTV International – Viaccess 2.4 – ID: 01 AC 00
RTV International (11013/H/ 27500-3/4)
Nashe Kino (11013/H/ 27500-3/4)
Detski Mir (11013/H/ 27500-3/4)
TeleKlub (11013/H/ 27500-3/4)

RAI – Mediaguard 1 – ID: 0030
RAI 1 (11766/V/ 27500-3/4)
RAI 2 (11766/V/ 27500-3/4)
RAI 3 (11766/V/ 27500-3/4)

Cyfra + – Mediaguard 2 – ID: 0065
Cartoon Network (06-21)
(10949/V/ 27500-3/4)
TCM Central Europe (21-03) (10949/V/ 27500-3/4)
Mezzo (12245/H/ 27500-3/4)

MCT Multi Channel Television – Mediaguard 2 – ID: 007A
(OPOS V1.5 card)
SCT (12092/H/ 27500-3/4)
Ultra plus TV (12092/H/ 27500-3/4)
Amateur (12092/H/ 27500-3/4)
Fantasy (12092/H/ 27500-3/4)
SuperSexTV (12092/H/ 27500-3/4)
Sex Asian (12092/H/ 27500-3/4)
Luxuria TV (00-09) (12092/H/ 27500-3/4)
Sex.tv (12092/H/ 27500-3/4)
Sex Gay.tv (12092/H/ 27500-3/4)
Sex Plus.tv (12092/H/ 27500-3/4)
Sexglamour (12092/H/ 27500-3/4)
Sex Best TV (12092/H/ 27500-3/4)

Globe Cast – Cryptoworks – ID: 0D03 *New Provider_051103
(OPOS V1.5 card)
Cartoon Network (06-21) (10949/V/ 27500-3/4)
TCM Central Europe (21-03) (10949/V/ 27500-3/4)

British Telecom – Cryptoworks – ID: 0D03 *New Provider_051103
(OPOS V1.5 card)
Jetix Central & Eastern Europe (06-21) (10723/H/ 29900-3/4)
ESPN Classic Sport Europe (21-24) (10723/H/ 29900-3/4)
E! Europa (10723/H/ 29900-3/4)

Globe Cast – Cryptoworks – ID: 0D01 *New Provider_051103
(OPOS V1.5 card)
JSTV 1 - Japan Satellite TV (12597/V/ 27500-3/4)
JSTV 2 - Japan Satellite TV (12597/V/ 27500-3/4)

BBC Prime - Viaccess 2.3 – ID: 00 A0 00, 0078 00
BBC Prime Europe (11131/V/ 5632-3/4)

EuroSport - Viaccess 2.3 – ID: 01 1C 00
EuroSport Int’l (12558/V/ 27500-3/4)
EuroSport Dutch (12558/V/ 27500-3/4)
EuroSport Polish (12558/V/ 27500-3/4)
EuroSport Russian (12558/V/ 27500-3/4)
EuroSport Czech (12558/V/ 27500-3/4)
EuroSport Portuguese (12558/V/ 27500-3/4)
EuroSport Uungarian (12558/V/ 27500-3/4)
EuroSport Romanian (12558/V/ 27500-3/4)
EuroSport Bulgarian (12558/V/ 27500-3/4)
EuroSport Cyprus (12558/V/ 27500-3/4)
EuroSport greek (12558/V/ 27500-3/4)

EuroSport2 - Viaccess 2.3 – ID: 01 1C 00
EuroSport2 Int’l(11242/V/ 27500-3/4)*New ch._050915
EuroSport2 Polish(11242/V/ 27500-3/4)*New ch._050915
EuroSport2 Greek (11242/V/ 27500-3/4)*New ch._050915
EuroSport2 Russian(11242/V/ 27500-3/4)*New ch._050915


IRIB – BISS – ID: 1FFF
IRIB Feed (12437/H/ 27500-3/4)
**************************************************

Eutelsat W1 at 10.0°E
Israel Plus International – BISS – ID: 1FFF
Israel Plus International (11139/H/ 1628-5/6) *New ch._050924
**************************************************

Eutelsat W3A at 7.0°E
DigiTurk – Cryptoworks – ID: 0D03
(OPOS V1.5 card)
FamilyMax (11492/V/ 30000-3/4)
DiziMax (11492/V/ 30000-3/4)
Sinema Türk (11492/V/ 30000-3/4)
Samanyolu TV Türkiye (11492/V/ 30000-3/4)
Lig TV (11492/V/ 30000-3/4)
Memleketim TV (11492/V/ 30000-3/4)
Reality TV Europe (11492/V/ 30000-3/4)
BBC Prime Europe (11492/V/ 30000-3/4)
Perviy kanal Vsemirnaya setj (11492/V/ 30000-3/4)
TRT 1 (11492/V/ 30000-3/4) FTA
TRT 2 (11492/V/ 30000-3/4) FTA
TRT 3 (11492/V/ 30000-3/4) FTA
Kanalturk (11534/V/ 30000-3/4)
TV 8 (Turkey) (11534/V/ 30000-3/4)
El Max (11534/V/ 30000-3/4)
Kral TV (11534/V/ 30000-3/4)
BBC World (11534/V/ 30000-3/4)
CNN Türk (11534/V/ 30000-3/4)
CNBC-E (11534/V/ 30000-3/4)
Bloomberg TV Europe (11534/V/ 30000-3/4)
World Fashion Channel (11534/V/ 30000-3/4)
Extreme Sports Channel (11534/V/ 30000-3/4)
Movie Max 1 (11534/V/ 30000-3/4)
Show TV (11575/V/ 30000-3/4)
Kanal D (11575/V/ 30000-3/4)
ZDF (11575/V/ 30000-3/4)
MTV Europe (11575/V/ 30000-3/4)
VH1 Europe A (11575/V/ 30000-3/4)
Turkcell Salon 1 (11575/V/ 30000-3/4)
Hazir Kart Salon 2 (11575/V/ 30000-3/4)
Jetix Play (11575/V/ 30000-3/4)
Jetix Central & Eastern Europe (06-19) (11575/V/ 30000-3/4)
Sailing Channel International (11575/V/ 30000-3/4)
Intimacy (22-04) (11575/V/ 30000-3/4)
TGRT Haber (11596/H/ 30000-3/4)
Lig TV Ticari (11596/H/ 30000-3/4)
Habertürk (11596/H/ 30000-3/4)
Kanal B (11596/H/ 30000-3/4)
Vizyon Aktif (11596/H/ 30000-3/4)
RetroMax (11596/H/ 30000-3/4)
Gold Max 2 (11596/H/ 30000-3/4)
Fox Sports Turkey (11596/H/ 30000-3/4)
CNN International Europe (11596/H/ 30000-3/4)
EuroNews (11596/H/ 30000-3/4)
RAI Uno (11596/H/ 30000-3/4)
FBTV (11596/H/ 30000-3/4)
TJK TV (11596/H/ 30000-3/4) FTA
Star TV (Turkey) (11617/V/ 30000-3/4)
Home TV (Turkey) (11617/V/ 30000-3/4)
MCM Top (11617/V/ 30000-3/4)
Mezzo (11617/V/ 30000-3/4)
CNBC Europe (06-12) (11617/V/ 30000-3/4)
National Geographic Channel UK (12-06) (11617/V/ 30000-3/4)
Discovery Channel Turkey (11617/V/ 30000-3/4)
The History Channel Turkey (11617/V/ 30000-3/4)
Power Türk TV (11617/V/ 30000-3/4)
Kanal 1 (Turkey) (11637/H/ 30000-3/4)
BJK TV (11637/H/ 30000-3/4)
Jojo (11637/H/ 30000-3/4)
Showtime Turkey (11637/H/ 30000-3/4)
Gold Max (11637/H/ 30000-3/4)
MGM International (11637/H/ 30000-3/4)
Expo Channel (Turkey) (11637/H/ 30000-3/4)
Touch TV (22.00-03.30) (11637/H/ 30000-3/4)
Fashion TV Türkiye (11637/H/ 30000-3/4)
ART (Turkey) (11637/H/ 30000-3/4)
Pro Sieben Schweiz (11637/H/ 30000-3/4)
TGRT Türkiye (11678/H/ 30000-3/4)
ATV Türkiye (11678/H/ 30000-3/4)
Kanal 7 (11678/H/ 30000-3/4)
Dream (11678/H/ 30000-3/4)
Start TV (11678/H/ 30000-3/4)
Number One TV (11678/H/ 30000-3/4)
ComedyMax (11678/H/ 30000-3/4)
Movie Max 2 (11678/H/ 30000-3/4)
Salon 3 (11678/H/ 30000-3/4)
TV 5 Europe (11678/H/ 30000-3/4)
Eurosport (11678/H/ 30000-3/4)
Eurosport 2 (11678/H/ 30000-3/4)

GlobeCast France – Viaccess 2.3 – ID: 00 1C 10
TV 5 Orient
(11283/V/ 27500-3/4)

EuroSport – Viaccess 2.3 – ID: 01 1C 00
Eurosport (11283/V/ 27500-3/4)
PROD ESP (11283/V/ 27500-3/4
طبقه بندی: ماهواره، 
دوشنبه 29 بهمن 1386 توسط سیامک | نظرات ()پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
بزرگان مدیریت (6)
عمومی (4)
موبایل (18)
نرم افزار (11)
ماهواره (6)
سینما (7)
اینترنت (5)
کاریکاتور (1)
عکس (9)
بازی ها (1)
مهاجرت به ... (2)
مقاله رشته مدیریت (7)
دانلود کتاب (11)
سیامک
رحیم
انگلیش اس ام اس
6دانلود بهترین و بزرگترین مرکز دانلود در ایران
اخبار ماهواره و سافتكم و دانلود آفلاین
Detour2006
همه پیوندها
فروردین 1388
دی 1387
آبان 1387
مهر 1387
مرداد 1387
تیر 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
بزرگان مدیریت
گری هامل
مایکل پورتر
آشنایی با نظام پنج اس- 5S
تاریخچه منطق فازی
TRIZ چیست ؟
آشنایی با نظریات دكتر دمینگ 1
13 راه برای عبور از فیـ.‌لتر
اندیشه های مایكل پورتر
volvo
آدام اسمیت
آشنایی با نظام «پنج اس»
پیتر دراكر (Peter Drucker)
كونوسوكی ماتسوشیتا
سیستم اطلاعاتی كیفیت (Quality information system)
لیست آخرین مطالب
فایل آپدیت مک افی
خانه مهندسین عمران ایران
دانلود کتابهای تمامی مقاطع تحصیلی
کتابهای استاد مطهری
اعلام پخش برنامه های ورزشی
کرک نرم افزار
دانشگاه آزاد شیراز
قوانین تامین اجتمایی
فایل آپدیت مک آفی
لیست سایت های ایرانی
کدها و سافتکم رسیور
ترینر بازی ها
کسب درآمد بی دردسر
کد ضد ضربه بازی ها
همه پیوندهای روزانه
ارسال پیوند روزانه
بزرگان مدیریت
بازديدهاي امروز : نفر
بازديدهاي ديروز : نفر
كل بازديدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :